ZOOLOGY

جانورشناسی

دعوت به ثبت نام درکلاس های زبان

به اطلاع تمامی دانشجویان عزیز می رساند ازآنجا که مرکزآموزش های آزاد دانشگاه درترم جاری اقدام به ثبت نام ازدانشجویان برای کلاس های زبان نموده است لازم است برای شرکت درآزمون تعیین سطح دراولین فرصت به واحدزبان واقع درمجتمع اموزشی ایثار مراجعه ویاباشماره 51214043(خانم یوسفی) تماس بگیرند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/07/10ساعت 18:47  توسط دكتر انعامي  | 

خوشامد گویی

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی دردانشگاه شاهد به اطلاع کلیه دانشجویان ژنتیک وبیوتکنولوژی می رساندازاین به بعد ازطریق این وبلاگ ویا آدرس ایمیل زیرمی توانیدبااستادخوددرارتباط باشید:

 

enami@shahed.ac.ir

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/09/02ساعت 11:31  توسط دكتر انعامي  | 

اطلاعات اوليه دانشجويان

دانشجوي عزيز، لطفاًپاسخ كليه سوالات زيرراباذکرشماره وبه ترتیب ارسال کنید:(پاسخ ها تنها توسط استادمشاهده می شود)

 

1-نام ونام خانوادگي:

2-رتبه درآزمون سراسري:

3-اين دانشگاه، انتخاب چندم شما بوده است؟

4-درآزمون سراسري درس زيست شناسي راچنددرصد زده ايد؟

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/08/01ساعت 17:3  توسط دكتر انعامي  | 

مقالات انتخاب شده

 

 

دانشجوي گرامي،

 

       باتوجه به اين كه بخش عمده اي ازارزيابي علمي شما دراين درس،ازطريق جمع آوري مطالب درقالب تحقيق وياانتخاب وترجمه متون علمي ازمنابع معتبر دررابطه باجانورشناسي صورت خواهدپذيرفت، لذالازم است كليه موضوعاتي كه مايل به تحقیق وترجمه درخصوص آنها مي باشيد راابتدا به یکی ازروش های زیرانتخاب نمایید:

الف)مراجعه به بخش"پیوندهای روزانه"

ب) مراجعه به بخش"آرشیوموضوعی"وسپس انتخاب"متون علمی برای ترجمه"ویا"موضوعاتی برای تحقیق"

ج) مراجعه به بخش"پیوندها"

د )انتخاب مقاله ازسایت ها وپایگاه های علمی یاسایرمنابعی که می شناسید...

درهرحال بایدتوجه داشته باشیدکه پیش ازآغازترجمه یاتحقیق، موضوع را ازطريق وبلاگ به اينجانب اطلاع دهيدتادرصورت تائيد، درمهلت مقرربتوانيدنسبت به انجام آنها اقدام كنيد.

اسامی دانشجویانی که موضوع موردنظرخودراانتخاب نموده اند:

نام ونام خانوادگي

موضوع تحقيق ياترجمه

 طاهره زارعی اکولوژی
 فاطمه فاضلی  New hypothesis for origin of ...
 پریسا ایمنی  Origin of Life
 فاطمه عاشوری  تاریخچه تکامل جانوران
 محبوبه سپهری  کوتیکول وپوست اندازی
 فاطمه علی آبادی  Human hands and feet....
فاطمه اردلان  سلول های بنیادی
 هانیه مصطفوی  موضوع  قبلا انتخاب شده وتکراری است
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ازکلیه دانشجویان تقاضامی شودحتی الامکان ازانتخاب موضوعات مشابه جهت ترجمه خودداری نموده وازازمطالب متنوعی که درقالب لینک دراختیارتان قرارگرفته استفاده نمایید.

 دانشجویانی که اسامی آنها ثبت وتائیدنشده است بدلیل انتخاب مقاله یاموضوع تکراری(مشابه سایردانشجویان) می باشدکه لازمست نسبت به تغییرموضوع یا مقاله اقدام نمایند.

تذکر:مقالات افرادی که اقدام به ثبت نام ننموده اندقابل پذیرش نمی باشد.

+ نوشته شده در  شنبه 1391/07/01ساعت 15:37  توسط دكتر انعامي  | 

آميب ها

آمیب ها:

 

۱- Arcella gibbosa, its test is about 0.1 mm. in diameter

2- Amoeba proteus

 

 
(به نحوه تشکیل واکوئل غذایی توجه کنید)
 
 
(به موقعیت هسته،واکوئل انقباضی و ذرات غذایی توجه کنید)
 
(به پاهای کاذب نخی شکل یا فیلوپودیا توجه کنید)
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/02ساعت 10:54  توسط دكتر انعامي  | 

سطوح رده بندی

دراین تصویربه سطوح رده بندی موجودات زنده و۲ مثال گیاهی وجانوری اشاره شده است:

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/01ساعت 12:22  توسط دكتر انعامي  | 

ماهیان غضروفی

انواع باله ها

آناتومی


انواع ماهیان غضروفی

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/09/18ساعت 21:29  توسط دكتر انعامي  | 

برخی خصوصیات ماهیان+ Cephalispidimorphi

ناحیه سر مارماهی- به دهان قیفی شکل وروزنه های آبششی وچشم ها توجه کنید


تغذیه انگلی


محوطه دهانی


نحوه تکامل آرواره پائینی درمهره داران


ماهی خاویاری ایران


مورفولوژی ماهیان غضروفی


انواع باله دمی


انواع باله ها درماهیان و عملکردآنها


خط جانبی


 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/09/17ساعت 12:5  توسط دكتر انعامي  | 

myxinii

ماده ترشح شده ازسطح بدن


ساختاربدنی- دندان ها- تخم وموقعیت دهانی مارماهی دهان گرد


 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/09/17ساعت 11:49  توسط دكتر انعامي  | 

فهرست رده بندی طنابداران

برای مشاهده فهرست کاملی از رده های طنابداران اینجا را کلیک کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/09/13ساعت 22:21  توسط دكتر انعامي  | 

خصوصیات طنابداران

خصوصیات طنابداران

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/09/12ساعت 12:46  توسط دكتر انعامي  | 

سفالوکورداتا

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/09/12ساعت 12:41  توسط دكتر انعامي  | 

اوروکورداتا


بخش های مختلف آسیداسه(بالغ)

مقطع بدن آسیداسه(به موقعیت اندوستیل توجه کنید)مرحله لاروی


تالیاسه


لارواسه


لارواسه داخل خانه


 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/09/12ساعت 11:29  توسط دكتر انعامي  | 

ARTHROPODAنمای خارجی بدن حشراتاندام های داخلی حشراتسخت پوستان


+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/09/04ساعت 23:51  توسط دكتر انعامي  | 

Molluscaنحوه تکامل رده های مختلف نرم تنان


به وضعیت قرارگرفتن صدف پشتی(Dexteral)توجه نمایید


Gastropoda anatomy


Cephalopoda anatomyScaphopodaScaphopoda

Bivalvia


+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/08/20ساعت 13:57  توسط دكتر انعامي  | 

کرم های حلقوی

پلی کاتا(نرئیس)- به زوایدحسی،پاراپودیوم ها وسرمشخص توجه کنید


مقطع عرضی پلی کاتا- نام گذاری کنید؟


کرم خاکی


کرم خاکی


تولیدمثل کرم خاکیپیله حاوی کرم


زالو 


مقطع عرضی زالو


مقطع طولی زالو


+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/08/12ساعت 10:0  توسط دكتر انعامي  | 

NEMATODA

مقطع عرضی بدن نماتودها

 

nematode.jpg

 

An illustration of nematoda locomotion (KN) (12)

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/08/12ساعت 9:12  توسط دكتر انعامي  | 

نماتودا

مقطع عرضی بدن نماتودا


مقطع طولی نماتودا


انواع حفره عمومی


 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/08/12ساعت 8:3  توسط دكتر انعامي  | 

اتمام مهلت انتخاب موضوع تحقیق یا ترجمه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

مهلت انتخاب موضوع تحقیق یا ترجمه

 درنیمسال اول 93-92 به پایان رسید.

+ نوشته شده در  جمعه 1392/08/10ساعت 20:21  توسط دكتر انعامي  | 

توربلاریا

سیستم عصبی وسیستم تولیدمثل


سیستم دفعی(پروتونفریدیال)


پلاناریا


ترمیم درپلاناریا


به لکه های چشمی وانشعابات چین خورده لوله گوارش دقت کنید


به موقعیت دهان وحلق توجه کنید


دستگاه های مختلف بدن دریک نگاه


ساختار رابدیت


 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/08/06ساعت 9:59  توسط دكتر انعامي  | 

مطالب قدیمی‌تر