ZOOLOGY

جانورشناسی

ثبت نام دروبلاگ

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان گرامی درنیمسال اول ۹۰-۸۹ به اطلاع  می رسانددرطول نیمسال جاری ارتباط ماازطریق این وبلاگ برقرار می باشد.ازشما انتظارمی رود به کلیه اطلاعات مندرج دراین وبلاگ توجه کافی نموده ونظرات وسوالات درسی خودرا ازاین طریق به استادمنعکس نمائید.

 

ضمناْازکلیه دانشجویان تقاضا می شودبه پرسش های زیر پاسخ داده وازطریق همین پست ارسال نمایند.

بدیهی است ارسال این پاسخ ها الزامی بوده وبه منزله ثبت نام نهایی دانشجو خواهدبود(پاسخ هافقط توسط اینجانب قابل مشاهده می باشند):

۱-نام ونام خانوادگی:

۲-رتبه درآزمون سراسری:

۳-درصدزیست شناسی درآزمون سراسری:

۴-این رشته ،انتخاب چندم شما بوده؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ساعت 9:22  توسط دكتر انعامي  |